jeudi 5 mai 2011

Instructions

Instructions pour le travail

1. כל קבוצה צריכה לכתוב טקסט בצרפתית באורך 5-8 שורות בנושא שקיבלה ולחבר שלוש שאלות על הנושא שבטקסט.
2. על כל קבוצה להגיש טיוטה לג'ואל במייל או בכתב (בכיתה), עד יום חשישי ה- 1/2
3. את הטקסט והשאלות המתוקנות על כל קבוצה לפרסם בבלוג, לפי הכותרת של הקבוצה, עד ה- 6/2
4. על כל קבוצה לשלוח לפחות תמונה אחת המתאימה לנושא, ולשלוח אותה במייל לג'ואל, לכתובת joelle@orange.net.il
5. על כל תלמיד להיכנס לכל קבוצה (לא לקבוצה שלו) ולענות על אחת משלוש השאלות המופיעות שם. את התשובה כיתבו כתגובה מתחת לשאלה.
יש לענות על השאלות עד יום חשישי ה- 10/6
6.על כל קבוצה להביא תמונה מודפסת הקשורה לנושא שלכם (אפשר אותה תמונה מהמייל). לכל תמונה עליכם לצרף משפט בציווי שמפרסם את הנושא שעליו הוא עבד,  למטרת יצירת פוסטר תיירותי המעודד ביקור באותו אזור.
יש להביא את התמונה לכיתה, ליום חמישי ה-16.6

 

I

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire